พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562