การประชุมหารือแนวทางการส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งทุนด้วยการนำกิจการ Food Truck เป็นหลักประกันทางธุรกิจ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งทุนด้วยการนำกิจการ Food Truck เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ณ ห้องม่วงสาหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562