ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการแบบครบวงจร (1 พ.ย.62)