ขอเชิญเข้าร่วม หลักสูตรการบริหารจัดการธูุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise)