การประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาระบบงานจองชื่อด้วยเทคโนโลยี AI

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาระบบงานจองชื่อด้วยเทคโนโลยี AI ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562