การสัมมนา "เสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์"

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์" ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 132 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562