การประชุมคณะกรรมการกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562