พัฒนาร้านค้าปลีก สู่ สมาร์ท โชวห่วย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
เปิดโครงการ พัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ สมาร์ท โชวห่วย  โดยมี นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา
ผู้ให้บริการเทคโนโลยี/แอพพลิเคชั่น ซัพพลายเออร์ ร้านค้าปลีก-ส่งขนาดใหญ่ ฯลฯ เข้าร่วมฯ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562