Total Solutions for SMEs ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "Total Solutions for SMEs ครั้งที่ 1 " ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรเปิดตัวโครงการแรก ณ SCB Business Center สยามสแควร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562