พาณิชย์ฯ ดึง ททท. และ e-Marketplace จัดสัมมนา 'ลูกค้าติด ธุรกิจโต Go Online'

พาณิชย์ฯ ดึง ททท. และ e-Marketplace จัดสัมมนา 'ลูกค้าติด ธุรกิจโต Go Online'
ช่วยพลิกโฉมธุรกิจบริการสู่ตลาดออนไลน์ใน 5 จังหวัดนำร่อง ต้องอยู่รอดในยุค 5.0
 
                                            รมช.พณ.ดึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ e-marketplace ร่วมกันจัดสัมมนา 'ลูกค้าติด ธุรกิจโต Go Online' ให้ธุรกิจบริการ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร อุตรดิตถ์ หนองคาย ชัยภูมิ และนนทบุรี กลุ่มเป้าหมาย 300 ราย นำร่องพลิกวิธีคิดใหม่ให้ขายของบนออนไลน์ได้ด้วย Content ดีโปรโมชั่นโดนใจ เปลี่ยนคนเห็นให้เป็นลูกค้า พร้อมเคล็ดลับปรับตัวให้อยู่รอดได้ในยุค 5.0 อีกทั้งรองรับนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทย
                                            นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่อยอดความรู้ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการอย่างเร่งด่วน โดยได้ร่วมมือกับ 2 พันธมิตรคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ลูกค้าติด ธุรกิจโต Go Online" ใน 5 จังหวัดนำร่องที่เป็นเมืองรอง ได้แก่ ชุมพร (21 พ.ย.62) อุตรดิตถ์ (28 พ.ย.62) หนองคาย (12 ธ.ค.62) ชัยภูมิ (19 ธ.ค.62) และนนทบุรี (23 ธ.ค.62) ตั้งเป้าหมายพัฒนาธุรกิจบริการให้ได้กว่า 300 ราย โดยจะชี้โอกาสของธุรกิจบริการเพื่อเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ และเทคนิคการทำ Marketing Content การลงมือปฏิบัติจริง (Workshop) เพื่อนำบริการขึ้นสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทันทีหลังจบหลักสูตร
 
                                          รมช.พณ. กล่าวต่อว่า "ผลสำเร็จที่จะได้รับจากการเข้าร่วมงานสัมมนาคือ การสร้างโอกาสและช่องทางการทำธุรกิจที่มากขึ้นผ่านการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเปลี่ยนจากการรอลูกค้าเดินเข้าร้านแบบเดิมๆ เป็นการทำโปรโมชั่นดึงดูดใจลูกค้า หรือคูปองส่วนลดผ่านทาง e-Marketplace ที่จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นประกอบกับรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 5.0 โดยหลังจากนี้จะมีการคัดเลือกธุรกิจให้เหลือ 100 รายทั่วประเทศ เพื่อรับการ บ่มเพาะเชิงลึกแบบ One on One Coaching ณ สถานประกอบการ รวมถึงการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้เหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายต่อไป สำหรับธุรกิจบริการในพื้นที่ 5 จังหวัดข้างต้นที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
                                          "จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่าในปี 2561 GDP ภาคบริการ มีมูลค่า 7.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.5 ของ GDP ทั้งหมด มีจำนวนธุรกิจบริการ 1.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนธุรกิจไทยทั้งหมด มีมูลค่าการส่งออกบริการจำนวน 75,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภายในระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 12 ในขณะที่การส่งออกสินค้าไทย มีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น จะเห็นได้ว่า ภาคบริการมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ"
 
                                           รมช.พณ. กล่าวทิ้งท้ายว่า "โดยภาพรวมของธุรกิจอีคอมเมิร์ซของไทยปี 2561 ถือว่าเติบโตอย่างน่าสนใจ และขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 12% มีมูลค่า 3.2 พันล้านบาท เนื่องจากคนไทยมีการปรับพฤติกรรมในการสั่งสินค้าและบริการผ่านออนไลน์มากขึ้น โดย 90% เป็นการจับจ่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือและชำระเงินค่าสินค้าผ่านโมบายและอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง และการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซนี้เองจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในการนำธุรกิจบริการขึ้นสู่โลกออนไลน์ได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโอกาสการอยู่รอดในโลก Digital Disruption"
 
****************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                        ฉบับที่ 23 / วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562