ท่านรองพูนพงษ์ให้สัมภาษณ์ "โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์สถาบันอนาคตเพื่อการศึกษาในประเด็น "โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี-สหภาพยุโรป" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบและประโยชน์จากากรเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป และจัดทำข้อเสนอเเนะท่าทีการเจรจาที่เหมาะสมของไทยที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยรวม โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สถานที่สัมภาษณ์ ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562