รมช.พณ.ลงพื้นที่เยี่ยมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุหวังเพื่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยวัยเกษียณ

นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่จับเข่าคุยรับฟังปัญหาและอุปสรรคในธุรกิจ ออสตาร์ทไปแห่งแรกที่ เดอะ ซีนิเซนส์ เนอสซิ่งโฮม และรพ.ผู้สูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮม เป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุระดับพรี่เมี่ยม จากนั้นไปต่อที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเซียเนอร์ซิ่งโฮม สำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง โดยทั้ง 2 แห่ง ให้เบริการดูแลแบบครบวงจรตั้งแต่บริการทางการแพทย์จนถึงที่พัก...มั่นใจนักธุรกิจไทยมีศักยภาพช่วยดันธุรกิจนี้ไปต่อได้แน่นอน และกระทรวงฯ จะเร่งหาแนวทางจูงใจให้เอกชนมาลงทุนเพิ่มขึ้น เติมช่องวางในตลาดให้เต็ม รองรับการไปสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี 2573                            ลงพื้นที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562