การบริหารธุรกิจเสริมสวยอย่างมืออาชีพ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การบริหารธุรกิจเสริมสวยอย่างมืออาชีพ" เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเสริมสวยมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ และมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562