จับทิศทางโลกการค้าออนไลน์ พิชิตใจผู้บริโภคยุค 2020

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา
จับทิศทางโลกการค้าออนไลน์ พิชิตใจผู้บริโภคยุค 2020 ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสทางการค้า
ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce for ALL) ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี วันอังคารที่
26 พฤศจิกายน 2562