สานสัมพันธ์ 4 สมาคมวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 3

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมงานสานสัมพันธ์ 4 สมาคมวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 3 และได้ขึ้นเวทีเสวนา ในครั้งนี้ เรื่อง "Disruption ปี 2020" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและผลักดันให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยยกระดับคุณภาพต่อไป ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ