ลูกค้าติด ธุรกิจโต Go Online

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ลูกค้าติด ธุรกิจโต Go Online ภายใต้กิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา
จำนวน 70 คน ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562