ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรมเสริมศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทย