ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมเสริมศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding