ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)