ธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซีย (Bank Indonesia) มาศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซีย (Bank Indonesia) มาศึกษาดูงานเรื่องระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562