รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT(ประเทศไทย)ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2563