บันทึกเทปรายการ "คิดเพื่อชาติ"

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ
"คิดเพื่อชาติ" ประเด็น "Transform to Digital Accounting Firm เปลี่ยนสู่สำนักงานบัญชีดิจิตอล"
เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ วันพุธที่
15 มกราคม 2563 โดยรายการ"คิดเพื่อชาติ"ออกอากาศทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 20.30 - 21.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2