ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้การสร้างทีมพัฒนาร้านค้า Smart โชวห่วย