ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 - 1 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง