ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคล เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)