ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินทางไปตรวจเยี่ยม สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6 และได้พูดคุยกับประชาชนผู้มาใช้บริการพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารB) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563