สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีของระดับ ปวช.และปวส. ในงาน "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563