มาตรการควบคุมดูแลราคาขายหน้ากากอนามัยในออนไลน์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้ประกอบการออนไลน์ (อี-มาร์เก็ตเพลส) รายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ Lazada, Shopee และ JD Central เรื่อง มาตรการควบคุมดูแลราคาขายหน้ากากอนามัยบนออนไลน์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยขอให้ผู้ประกอบการกำชับร้านค้ารายย่อยที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยบนแพลตฟอร์มให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาควบคุมที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โอกาสนี้ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563