ประชุมการเสนอโครงการส่งเสริมการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมการเสนอโครงการส่งเสริมการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563