ผลักดันร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชวห่วย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม "การผลักดันโครงการพัฒนาร้านค้าปลีก สู่การเป็น Smart โชวห่วย" โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563