เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล" จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้เข้าสัมมนาฯ ได้แก่ นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการค้าปลีก (โชวห่วย) นักธุรกิจสตาร์ทอัพ และประชาชนทั่วไป จำนวน 800 คน โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563