วีรศักดิ์..ดึง กรมพัฒน์ฯ เยียวยาภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดนครราชสีมา

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 เพื่อร่วมพิธีทำบุญ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประกอบการ/ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงในจ.นครราชสีมา โดยกรมฯ ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ประกอบการ/ประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และจะดำเนินกิจกรรมที่ จ.นครราชสีมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อฟื้นฟูจ.นครราชสีมาให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ในโอกาสนี้ กรมฯ และพาณิชย์ จ.นครราชสีมา ได้ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาแนะนำพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมฯ และกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563