บันทึกเทปรายการ "คิดเพื่อชาติ"

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ
"คิดเพื่อชาติ" ประเด็น "เปิด 15 ธุรกิจดาวเด่นปี 63 คาดจะมีการจดตั้งบริษัทใหม่เพิ่มขึ้น"
เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
โดยรายการ"คิดเพื่อชาติ" ออกอากาศทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 20.30 - 21.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2