ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ในรูปแบบ Omni channel (ออนไลน์และออฟไลน์) ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Offline 2 Online (B2C)