ประชุมหารือพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสมาคมการค้าต้นแบบ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน "การประชุมหารือพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสมาคมการค้าต้นแบบ" โดยมีนางภารดี อินทชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563