ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์" โดยมีนายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ Eden Zone ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563