ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซักรีดผ้าปูโต๊ะ ผ้าสเกิร์ต และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๙๑ ผืน