ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเสริมศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding