ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 646 ตัว ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)