พีธีวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวัน "กิติยากร" ประจำปี 2563

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วย นายพูนพงษ์ นัยนาอาภากรณ์,นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์,นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒน์ฯ และข้าราชการกรม เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ "เนื่องในวันกิติยากร" ประจำปี 2563 ณ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563