กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรางวัลองค์กรโปร่งใส(NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 9

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Awards ครั้งที่ 9 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563