บันทึกเทปสัมภาษณ์ "เดินหน้าปฏิรูป"ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2563

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปรายการ "เดินหน้าปฏิรูป" ควบคุมการผลิตรายการ โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. หัวข้อในการบันทึกเทปสัมภาษณ์ในครั้งนี้ "การปิดจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งให้เอสเอ็มอีของไทยด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์" สถานที่บันทึกเทป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เทปสัมภาษณ์ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 21.00-22.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5