การประชุมคณะกรรมการ Thai SELECT ครั้งที่ 2/2563

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ Thai SELECT ครั้งที่ 2/2563 ณ ร้านอาหารสวนทิพย์บ้านสวน จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563