สร้างโอกาสทางการตลาดให้ SMEs

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจ SMEs ของไทย กับ นายภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานบริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบแอพพลิเคชั่น GET ประกอบด้วย GET Food, GET Win และ GET Delivery โอกาสนี้ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย ณ ห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563