"กิจกรรมปฏิบัติงานขับเคลื่อนการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ" ธนาคารต้นไม้บ้านหนองจิก ต.หนองจิก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยการนำของนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ทำกิจกรรม การปฏิบัติงานขับเคลื่อนการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ณ ธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านหนองจิก ตำบลหนองจิก อ.หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563