" กรมพัฒน์ฯสร้างอาชีพ "

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมเปิดงาน "กรมพัฒน์ฯสร้างอาชีพ" โดยร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2563 เพื่อสร้างโอกาสขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการในเครือข่าย MOC Biz Club ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563