การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสถาพร ร่วมนาพะยา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และคณะกรรมการสภาหอการค้า,สมาคมการค้า ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563