นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ 2/2563

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการ "นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ 2/2563" ให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จำนวน 100 ราย ระหว่างวันที่ 10-20 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563