แถลงข่าว "การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2563"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน "การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2563" Thailand Franchise Award 2020 : TFA 2020 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีหน่วยงานพันธมิตรร่วมแถลงข่าว ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 กทม. เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563