สรุปผลงาน 1 ปี กระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จัดการแถลงข่าว "สรุปผลงาน 1ปี กระทรวงพาณิชย์" โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์,นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกรมต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563